Upravno vijeće

Dječjim vrtićem Radost Split upravlja Upravno vijeće koje ima sedam članova .Predsjednika i tri člana vijeća imenuje Grad Split iz reda javnih radnika, dva člana se biraju tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića a jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga.

Dnevni red sjednica Upravnog vijeća:

Poziv za 12. sjednicu Upravnog vijeća
Poziv za 11. sjednicu Upravnog vijeća
Poziv za 10. sjednicu Upravnog vijeća