Održana završna konferencija uspješnog EU projekta „Vrtić za suvremenu obitelj“ 

pročitaj više na poveznici

 

Nastavak unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Osnovne informacije o Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.2.2.16.0091
Fond: Europski socijalni fond
Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Naziv poziva: Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (Broj poziva: UP.02.2.2.16)
Naziv projekta: DV Radost – vrtić za suvremenu obitelji
Kontakt osobe za više informacija:
Dubravko Vukovac, mag.praesc.educ, ravnatelj
Damir Petrić, dipl.oec, voditelj projekta
Oznaka projekta: UP.02.2.2.16.0091
Korisnik: Dječji vrtić Radost, OIB: 04536412583
Partner: Grad Split, OIB: 78755598868
Ukupna vrijednost projekta: 3.473.269,73 HRK
Iznos sufinanciranja: 3.473.269,73 HRK (100%)
Mjesto provedbe: Split, Hrvatska
Razdoblje provedbe: 23.12.2021. – 23.08.2023. (20 mjeseci)
Upravljačko tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Posredničko tijelo 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije

 

„Sadržaj ovih informacija na web stranici korisnika isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Radost iz Splita“
Poveznice na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

 

Svrha projektnog poziva je nastavak financiranja projekata koji će doprinijeti usklađivanju i ravnoteži obiteljskog i poslovnog života obitelji s djecom rane i predškolske dobi kroz unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena dječjih vrtića daljnjim razvojem postojećih i/ili uvođenjem novih programa. Projekt doprinosi usklađivanju poslovnih i obiteljskih obveza i većoj zapošljivosti roditelja, posebice majki.


Razvojem postojećih i posebnih, uvođenjem novih programa produljenog, smjenskog i poslijepodnevnog rada, zapošljavanjem i edukacijom odgojitelja/ica i stručnog osoblja unapređuje se sustav predškolskog odgoja, integracija djece s poteškoćama, potiče rad s darovitom djecom, a sadržaj i trajanje predškolskih programa prilagođava se realnim potrebama. Kroz razvoj, povećanje dostupnosti i kvalitete socijalne usluge predškolskog odgoja stvaraju se uvjeti za demografsku obnovu na području grada Splita, Splitsko dalmatinske županije i Republike Hrvatske te otvaraju mogućnosti zaposlenja odgojitelja/ica, stručnog i pomoćnog osoblja.