Osnovne informacije o Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.2.2.08.0015


Fond: Europski socijalni fond
Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Naziv poziva: Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (UP.02.2.2.08)
Naziv projekta: Vrtić po mjeri suvremene obitelji 1
Oznaka projekta: UP.02.2.2.08.0015
Korisnik: Dječji vrtić Radost, OIB: 04536412583
Partner 1: Dječji vrtić Marjan, OIB: 86339280930
Partner 2: Grad Split, OIB: 78755598868
Ukupna vrijednost projekta: 13.751.436,22 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 13.751.436,22 HRK
Iznos sufinanciranja: 13.751.436,22 HRK (100%)
Mjesto provedbe: Split, Hrvatska
Razdoblje provedbe: 05.09.2018.-05.01.2021. (28 mjeseci)
Posredničko tijelo 1: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Posredničko tijelo 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata EU

 

Svrha projektnog Poziva je financiranje projekata koji će doprinijeti usklađivanju obiteljskog i poslovnog života obitelji s djecom rane i predškolske dobi kroz unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena dječjih vrtića daljnjim razvojem postojećih i/ili uvođenjem novih programa.

Projekt doprinosi usklađivanju poslovnih i obiteljskih obveza i većoj zapošljivosti roditelja, posebice majki. Razvojem postojećih i posebnih, uvođenjem novih programa produljenog, smjenskog i poslijepodnevnog rada, zapošljavanjem i edukacijom odgojitelja/ica i stručnog osoblja unapređuje se sustav predškolskog odgoja, integracija djece s poteškoćama, potiče rad s darovitom djecom, a sadržaj i trajanje predškolskih programa prilagođava se realnim potrebama. Kroz razvoj, povećanje dostupnosti i kvalitete socijalne usluge predškolskog odgoja stvaraju se uvjeti za demografsku obnovu na području grada Splita, Splitsko dalmatinske županije i Republike Hrvatske te otvaraju mogućnosti zaposlenja odgojitelja/ica i stručnog osoblja.