Godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu

 

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu (datum objave 02.04.2024.g.)
Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu
Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu

 

Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu

 

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022.g.
Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu
Bilješke uz godišnji financijski izvještaj 2022.g.

 

Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu

 

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2021. godinu
Godišnji financijski izvještaj
Bilješke uz godišnji financijski izvještaj

 

Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu

 

Godišnji financijski izvještaj

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj

 

Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu

 

Godišnji financijski izvještaj
Bilješke uz godišnji financijski izvještaj

 

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

 

Referentna stranica
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
Bilanca
Izvještaj o obvezama

 

Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu

 

Referentna stranica
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
Bilanca
Izvještaj o obvezama

 

Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu

 

Referentna stranica
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
Bilanca
Izvještaj o obvezama

 

Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu

 

Više

 

Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu

 

Više o tome