Javna nabava

 

Izmjene i dopune plana nabave za 2016.godinu

Plan nabave za 2016.godinu

Izmjene i dopune plana nabave

Izmjene i dopune plana nabave

Izmjene i dopune plana nabave

Izmjena i dopuna plana za 2015. godinu

Plan nabave za 2014. godinu

Plan nabave za 2013. godinu

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja – godina 2013

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja – godina 2012

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja – godina 2011

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja – godina 2010