Djelokrug rada određen je “ Programom Zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima.

 

 1. Brine o njezi i skrbi za tjelesni rast i zdravlje djece
 • Prati provedbu sistematskih zdravstvenih pregleda tj. Potvrdu o sistematskom pregledu novoupisane djece, analizira i potiče na aktivnost (odgajatelja, roditelja), ako postoji potreba.
 • Prati pojavu poboljevanja djece u skupinama te razloge izostajanja iz vrtića. Kod pojave zarazne bolesti (jednog ili više djece), surađuje s Epidemiološkom službom NZZJZ i sudjeluje u provedbi protuepidemijskih mjera.

 

 1. Organizira i provodi zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje u cilju stjecanja pravilnih higijenskih navika i usvajanja zdravog načina življenja:
 • prema djeci,
 • roditeljima,
 • odgajateljima,
 • pomoćnicima,
 • kuharicama i ostalim djelatnicima.

 

 1. Sudjeluje u organiziranju, stvaranju adekvatnih uvjeta i osiguravanju pravilne prehrane u Ustanovi za sve vrste programa prema HACCP sustavu.
 • Izrađuje jelovnike s energetsko-prehrambenom i zaštitnom podlogom za sve vrste programa
 • Izrađuje individualne jelovnike za djecu narušenog zdravlja (alergije, celijakije itd.)
 • Sudjeluje u stvaranju uvjeta, atmosfere u skupini, prepoznavanja, poticanja i djelovanja na mijenjanje i usvajanje pravilnih prehrambenih navika kod djece, djeteta.
 • Prati primjenu Normativa, valorizira i predlaže adekvatna unapređenja.
 • Provodi antropometrijska mjerenja djece, utvrđuje stanje uhranjenosti, prema novim antropometrijskim standardima SZO, te predlaže preventivne mjere na razini skupine i djeteta.

 

 1. Brine o osiguranju i provedbi higijensko – sanitarnih uvjeta u unutarnjim i vanjskim prostorima Ustanove.
 • U suradnji s odgajateljicama potiče, razvija, njeguje i doprinosi usvajanju kulturno higijenskih navika kod djece i brine da budu osigurana dovoljna sredstva za opću higijenu djece.
 • Prati provedbu čistoće unutarnjeg i vanjskog prostora, dezinfekciju predmeta, prostora i igračaka te predlaže unapređenja.
 • Organizira i prati provedbu realizacije sanitarnih pregleda i higijenskog minimuma djelatnika prema propisima o zaštiti stanovništa od zaraznih bolesti.

 

 1. Sudjeluje u radu stručnog TIMA ustanove za djecu s teškoćama u razvoju.

 

Vodi zdravstvenu dokumentaciju prema “ Pravilniku o Obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i Evidencije u dječjem vrtiću.