Dječjim vrtićem Radost Split upravlja Upravno vijeće koje ima sedam članova. Predsjednika i tri člana vijeća imenuje Grad Split iz reda javnih radnika, dva člana se biraju tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića, a jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga.

Dnevni red sjednica Upravnog vijeća:

Poziv za 46. sjeddnicu Upravnog vijeća
Poziv za 45. sjednicu Upravnog vijeća (virtualna)
Poziv za 44. sjednicu Upravnog vijeća
Poziv za 43. sjednicu Upravnog vijeća
Poziv za 42. sjednicu Upravnog vijeća
Poziv za 41. sjednicu Upravnog vijeća
Poziv za 40. sjednicu Upravnog vijeća
Poziv za 39. sjednicu Upravnog vijeća