PO ŠARENI SVIJET

 

naslovna fotografija

 

“Istina o životu sigurna je kao gravitacija: da bismo živjeli potpuno, moramo naučiti koristiti stvari, voljeti ljude…, a ne voljeti stvari i koristiti ljude.”

 

Adresa: Vrlička 34
Broj telefona: 021/ 508-172

 

Dječji vrtić Šareni svijet ima 1 vrtićku odgojnu skupinu, desetosatni Montessori program.


Odgojiteljice: Jelena Ratković, Snježana Plazonja i Katarina Vukorepa.

 

SPECIFIČNOSTI VRTIĆA:

 

Značajke ovog vrtića je rad po metodi Marie Montessori. “Pomozi mi da naučim sam” jest slogan Montessori pedagogije, koja je bazirana na individualnom pristupu svakom djetetu te nije ograničena vremenom unutar kojeg dijete mora usvojiti određena znanja.

 

Prostorno-materijalni uvjeti vrtića usklađeni su prema Montessori pedagogiji:

 

  • materijal iz praktičnog života
  • senzomotorički materijali
  • materijal za glazbu
  • materijal za razvoj govora i jezika
  • materijal za razvoj matematičkih vještina

Pedagoška godina 2022./2023.