Program javnih potreba

Obzirom na manji broj prijavljene djece za Program predškole, djeca su integrirana u postojeće skupine redovitih programa.