Redoviti

 

 

 

DJEČJI VRTIĆ

 

 VRSTA PROGRAMA

 

 BROJ ODGOJNIH  SKUPINA

 

JASLICE

 

10-satni

 

8-satni

 

6-satni

 

5-satni

  1. SREĆICA 2 5 1 1 9
 2. BUBAMARA 2 2 4
 3. ŠARENI SVIJET 1 1
  4. VESELI PATULJCI 1 2 1 1 5
  5. PLUTON 1 1 2
  6. MORSKI KONJIĆ 1 1
  7. POPAJ 2 5 2 1 10
 8. LATICA 1 4 1 1 7
 9. ISKRICA 2 2
10. PETAR  PAN 1 4 1 1 7
11. MARGARITELA 1 1 1 3
12. SMOKVICA 1 1 1 3
13. CVRČAK 2 1 3
14. TREŠNJICA 1 1
15. TRATINČICA 1 1 2
16. VIŠNJICA 1 1 2
17. NEVICA 2 2
18. NEŠPULICA 1 1
19. PINOKIO 1 4 1 1 7