Posebni i alternativni

U 19 odgojnih skupina ostvarivati će se posebni i alternativni programi:

  NAZIV PROGRAMA TRAJANJE PODRUŽNICA VODITELJICE
1. EKOLOŠKI PROGRAM 10-satni POPAJ Ljiljana Buljan, odgojiteljica i Anđelka Tomić, odgojiteljica
2. DRAMSKO-SCENSKI PROGRAM 10-satni LATICA Gordana Mijaljica, odgojiteljica – savjetnica
3. DRAMSKO-SCENSKI PROGRAM 10-satni POPAJ Gordana Krasnić odgojiteljica – mentorica, Tatjana Kljenak odgojiteljica-savjetnica
4. LUTKARSKI PROGRAM 10-satni SREĆICA Ivanka Budimir, odgojiteljica – savjetnica i Nini Smilja Dukić, odgojiteljica – savjetnica
5. LIKOVNI PROGRAM 10-satni SREĆICA Tajana Jurišić, odgojiteljica – savjetnica i Anita Bokšić, odgojiteljica
6. LIKOVNI PROGRAM 6-satni POPAJ Maja Plazibat, odgojiteljica
7. PREVENTIVNI PROGRAM 6-satni PINOKIO Rossana Bosnić odgojiteljica-savjetnica
8. PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA 5-satni BUBAMARA Ana Štrbac, odgojiteljica
9. PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA 6-satni SMOKVICA Anna Drlje, odgojiteljica
10. SPORTSKI PROGRAM 10-satni PETAR PAN Marija Torlak odgojiteljica-mentorica, Tonka Vučić odgojiteljica
11. SPORTSKI PROGRAM 10-satni PETAR PAN Marija Skelin, odgojiteljica
Jadranka Kovačević, odgojiteljica
12. SPORTSKI PROGRAM 6-satni PETAR PAN Branka Ereš odgojiteljica
13. VJERSKI PROGRAM 10-satni SMOKVICA Ivančica Barbarić, odgojiteljica
14. VJERSKI PROGRAM 10-satni jaslični POPAJ Jadranka Vukas, odgojiteljica
15. VJERSKI PROGRAM 10-satni jaslični POPAJ Ana Cibilić, odgojiteljica
16. VJERSKI PROGRAM 5-satni BUBAMARA Ljiljana Zanze, odgojiteljica
17. VJERSKI PROGRAM 10-satni TREŠNJICA Milica Rubić, odgojiteljica i
Tereza Mišković, odgojiteljica
18. VJERSKI PROGRAM 6-satni PLUTON Egidija Bitanga, odgojiteljica i
Ana Juranović, odgojiteljica
19. WALDORFSKI PROGRAM 6-satni BUBAMARA Radmila Grga, odgojiteljica-mentorica