O vrtiću

DV Radost- Split predškolska je ustanova koja obuhvaća 19 objekata-vrtića sa 72 odgojne skupine redovitih
programa. Odgojno-obrazovni proces kreiramo u duhu humanističko razvojne koncepcije i u skladu s Programskim usmjerenjem.
Sukladno Nacionalnom kurikulumu koji pretpostavlja stvaranje uvjeta za cjeloviti razvoj djeteta , poštujući pri tom razvojne
mogućnosti svakog djeteta. Suština našeg nastojanja temelji se na prepoznavanju i uvažavanju prava i potreba u odnosu na
dijete, roditelja i odgojitelja.

 NAŠA MISIJA:  Misija Dječjeg vrtića Radost je odgojno – obrazovni proces temeljiti na uvažavanju individualnih
razlika, potreba, sposobnosti i interesa svakog pojedinca u poticajnom okruženju.Usmjereni smo na poštivanje dječjih prava
i razvoj osobnih potencijala, te svojim djelovanjem pružamo podršku obitelji, pridonosimo razvoju roditeljskih kompetencija
i razvoju društvene zajednice.

 NAŠA VIZIJA:   Razvijanje mreže socijalne podrške u organizaciji koja uči.

  OBJEKT ADRESA TELEFON ODGOVORNI ODGOJITELJ
1. BUBAMARA HERCEGOVAČKA 42 506 – 735 Jadranka Matković
2. CVRČAK SV. LIBERANA 12, MEJAŠI 374 – 133 Vera Berket
3. ISKRICA VRH VISOKE 2 476 –274 Nada Samardžić
4. LATICA VITEZOVIĆEVA 5 568 – 699 Željka Boban
5. MARGARITELA ŠINE, MALI PUT 34 324 – 640 Ljiljana Aljinović
6. MORSKI KONJIĆ SLATINE,  PUT PORTA 9 891 – 139 Emina Zorić
7. NEŠPULICA KUPREŠKA  14 367 – 258 Nataša Munivrana
8. NEVICA MOSTARSKA 21 506 – 441 Marijana Perić
9. PETAR PAN MARINA GETALDIĆA 30A 465 – 153 Marija Skelin
10. PINOKIO ŠEGEDINOVA 18 374 – 210 Branka Milaković
11. PLUTON PETRAVIĆEVA 19 507 – 836 Ana Juranović
12. POPAJ BENKOVAČKA 2 502 – 499
501 – 050 jaslice
Maja Plazibat
13. SMOKVICA KAMEN, SV. MIHOVILA 50 325 – 469 Ivna Gruja Bilonić
14. SREĆICA HERCEGOVAČKA 22 541 – 170
506 – 653 fax
Anita  Bokšić
15. ŠARENI SVIJET VRLIČKA 34 508 – 172 Dijana Ružićanin
16. TRATINČICA ŽRNOVNICA, KREŠIMIROVA 46 472 – 369 Maja Dujić
17. TREŠNJICA KOREŠNICA, ANTE STARČEVIĆA 27 328 – 110 Milica  Rubić
18. VESELI PATULJCI KUPREŠKA 90 368 – 660 Silvana Mađor
19. VIŠNJICA SRINJINE, DIOKLECIJANOV PUT 40 874 – 218 Tanja Brničević

 

Program prevencije

Na temelju članka 21. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Upravno vijeće Dječjeg vrtića Radost Split, Hercegovačka
22 u Splitu, na svojoj 10.sjednici održanoj 30.studenog 2007.g., donijelo je: PROGRAM PREVENCIJE U CILJU POVEĆANJA SIGURNOSTI
DJECE U DJEČJEM VRTIĆU RADOST – SPLIT.  

CILJEVI PROGRAMA:

  1. Osigurati maksimalnu sigurnost djece tijekom boravka u vrtiću putem:
  • stvaranja uvjeta za sigurnost djece ( materijalno-organizacijski procesi rada i educiranost odgojiteljica );
  • pravovremeno reagiranje svih djelatnika na situacije koje su opasne za sigurnost djece;
  • prevenciju mogućih opasnih situacija putem informiranja i razvijanja svijesti kod roditelja, djelatnika vrtića i djece
    o ponašanjima kojima spriječavamo ugrožavanje sigurnosti djece ;
  • otkrivanje mogućih izvora opasnosti i osiguravanje zajedničkog djelovanja u cilju njihovog uklanjanja.
  1. Senzibilizirati cjelokupnu javnost ( roditelje, gradske kotare, Službu za prosvjetu i tehničku kulturu Grada Splita ) za postojeće probleme i mogućnosti njihovog rješavanja.