Vježbaonica

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske , u studenom 2021., donijelo je rješenje o imenovanju predškolske ustanove  Radost u Splitu vježbaonicom Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu iz kolegija Likovni izraz u ranom i predškolskom odgoju 2 i Glazba u ranom i predškolskom odgoju 2, za praktično osposobljavanje studenata na četiri godine.

Metodičke vježbe likovnog izražavanja realiziraju se u DV Popaj u tri odgojne skupine i u DV Veseli patuljci u jednoj odgojnoj skupini. Imenovani mentori u zimskom semestru 2022./2023. pedagoške godine su:

odgojitelji vrtić 
1. Tatjana Kljenak DV Popaj
2. Gordana Krasnić DV Popaj
3. Ankica Mitrović DV Popaj
4. Mila Cvrlje DV Veseli patuljci

 

Metodičke vježbe glazbenog izražavanja realiziraju se u DV Popaj u dvije odgojne skupine i u DV Latica u dvije odgojne skupine. Imenovani mentori u zimskom semestru 2022./2023. pedagoške godine su:

odgojitelji vrtić 
1. Marijana Krstić DV Latica
2. Jasminka Marušić DV Latica
3. Gordana Krasnić DV Popaj
4. Gordana Mijaljica DV Popaj

 

Zadaće vježbaonice su:

* razvijane humanog odnosa studenata prema djetetu, njegovim potrebama i interesima

* razvijanje afiniteta i profesionalnog odnosa studenata prema odgojno- obrazovnoj djelatnosti

* upoznavanje s organizacijom rada dječjeg vrtića te zadaćama stručnih djelatnika dječjeg vrtića

*uključivanje studenata u oblike odgojno obrazovnog rada prema predviđenom planu i programu Filozofskog fakulteta koji se mogu ostvarivati u vježbaonici

* osposobljavanje studenata za praktičnu primjenu stručno-metodičkih, pedagoško-psiholoških znanja u neposrednom odgojno-obrazovnom radu

* pomoć Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu u organizaciji, pripremi i izvođenju praktičnog osposobljavanja studenata te pripremi i praćenju rezultata studenata u dječjem vrtiću

* suradnja  Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu na izradi godišnjeg plana oglednih i praktičnih aktivnosti te drugih oblika rada

Oblici rada koji se ostvaruju u vježbaonici su:

* hospitiranje studenata
* uzorni rad mentora
* pojedinačni neposredan rad studenata s djecom
* analiza provedenog rada

Svaki student uz pomoć mentora priprema jednu odgojno – obrazovnu aktivnost i izvodi je u nazočnosti profesora metodike, mentora i studenata.
Nakon realizacije svakog od oblika rada sa studentima u vježbaonici se provodi analiza i stručna rasprava u kojoj sudjeluju profesor metodike, mentor i studenti.