Stručni ispit odgojitelja

Sjedište ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja

Odgojitelji predškolske djece s područja Splitsko – dalmatinske županije i Dubrovačko – neretvanske županije polažu stručni ispit u DV RADOST u SPLITU, Hercegovačka 22.

U skladu s važećim Poslovnikom o radu povjerenstava za polaganje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću, Prosvjetni vjesnik br. 2. od 17. travnja 2000.g. ispitno povjerenstvo čine :

  1. dr. sc. Branimir Mendeš, sveučilišni profesor metodike predškolskog odgoja na Filozofskom fakultetu u Splitu, predsjednik ispitnog povjerenstva;
  2. Tončica Kalilić, prof., viša savjetnica za predškolski odgoj, tajnik ispitnog povjerenstva;
  3. Anka Gavranić, dipl. pedagog, dipl. sociolog, pedagoginja DV RADOST, član ispitnog povjerenstva;
  4. mag.praesc.educ. Valentina Krstulović, v. d. ravnateljice DV RADOST, član ispitnog povjerenstva
  5. dr. sc. Jadranka Nemeth – Jajić, sveučilišni profesor metodike nastave hrvatskog jezika na Filozofskom fakultetu u Splitu, član ispitnog povjerenstva.

Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 10/97.)

Iznos troškova za polaganje stručnog ispita odgajatelja

1. PRVO POLAGANJE STRUČNOG ISPITA = 1.558,93 kn
2. DRUGO POLAGANJE STRUČNOG ISPITA
ZA PISMENI RAD
= 417,35 kn
3. DRUGO POLAGANJE PRAKTIČNOG DIJELA ISPITA = 724,24 kn
4. DRUGO POLAGANJE USMENOG DIJELA
STRUČNOG ISPITA
= 626,03 kn
5. DRUGO POLAGANJE STRUČNOG ISPITA
( pismenog, praktičnog i usmenog dijela ispita )
= 1.767,62 kn
6. DRUGO POLAGANJE STRUČNOG ISPITA
(praktičnog i usmenog dijela ispita)
= 1.350,27 kn

UPLATE za troškove prvog polaganja stručnog ispita vrše se po primljenom predračunu koji se pristupnicima uručuje prije polaganja pismenog dijela ispita.

Sredstva doznačiti u korist: DV RADOST SPLIT
Hercegovačka 22
21000 Split

IBAN: HR3124070001100585260
U pozivu na broj koristiti broj predračuna

Račun će biti ispostavljen po uplati.

NAPOMENA:
Dječji vrtići uz sve buduće prijave za polaganje stručnog ispita za sve odgajatelje pripravnike koji sami snose troškove polaganja stručnog ispita ( fizičke, a ne pravne osobe koje se stručno osposobljavaju za rad bez zasnivanja radnog odnosa i osobe koje ponavljaju određene dijelove stručnog ispita biti će obavezni priložiti potvrdu o uplaćenim troškovima polaganja stručnog ispita, bez obzira pristupaju li prvi put ili ne.

PRAVILNIK o načinu i uvijetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću