PO SREĆICA

PO SREĆICA

Adresa: Hercegovačka 22
Broj telefona: 021/541 – 170

Dječji vrtić Srećica ima 8 odgojnih skupina:

  • 2 skupine 10satnog jasličkog programa

  • 6 skupina 10satnog vrtićkog programa

POSEBNI PROGRAMI

1. LUTKARSKI PROGRAM, 10-satni, voditeljice: Ivanka Budimir, odgojiteljica savjetnica i Marija Radan Bekara, odgojiteljica

2. LIKOVNI PROGRAM, 10-satni, voditeljice: Tajana Jurišić, odgojiteljica savjetnica i Anita Bokšić, odgojiteljica

SPECIFIČNOSTI VRTIĆA:

1. CENTAR ZA POLAGANJE STRUČNIH ISPITA

Dječji vrtić Srećica je centar za polaganje stručnh ispita odgojitelja s područja Splitsko- dalmatinske i Dubrovačko – neretvanske županije od 2000 / 2001. pedagoške godine. Ispiti se polažu u četiri odgojne skupine uz suradnju s odgojiteljicama : Ivankom Budimir, odgojiteljica savjetnica; Nini Smilja Dukić, odgojiteljica -savjetnica; Tajanom Kuzmanić, odgojitelica-savjetnica; Elenom Vuković, odgojiteljica – mentorica; i Asjom Ivandić, odgojiteljica -savjetnica

2. PROJEKTI

“ Akcijsko istraživanje razvoja i komunikacije govora djece rane dobi “ – četverogodišnji europski
projekt ( 2012 – 2015 )
U suradnji s prof. Hicelom Ivon s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu , u realizaciji projekta
su se uključile odgojiteljce djece jaslične i vrtične dobi iz više naših vrtića . Iz PO Srećica uključila se odgojiteljica-savjetnica Tajana Kuzmanić

3. ORGANIZACIJA METODIČKE PRAKSE STUDENATA

U jednoj odgojnoj skupini ostvaruje se Metodika likovne kulture za studente Odsjeka za predškolski odgoj Filozofskog fakulteta u Splitu. U suradnji s profesoricom metodike studente vodi odgojiteljica Emanuela Zavoreo Rakić.

FOTOGALERIJA