PO NEVICA

PO NEVICA

Adresa: Mostarska 21
Broj telefona: 021/ 506 441

Objekt Nevica ima 2 odgojne skupine:

  • 1 skupina 10satnog jasličkog programa

  • 1 skupina 10satnog vrtićkog programa

FOTOGALERIJA