PO LATICA

PO LATICA

Adresa: Vitezovićeva 5
Broj telefona: 021/568 699

Objekt Latica ima 7 odgojnih skupina:

  • 1 skupina 10- satnog jasličkog programa
  • 4 skupine 10-satnog vrtićkog programa
  • 1 skupina 8- satnog vrtićkog programa
  • 1 skupina 5-satnog vrtićkog programa

POSEBNI PROGRAM

1. INTEGRIRANI SPORTSKI PROGRAM – 10 satni program, voditeljice: Marijana Krstić, Jasminka Marušić

2. INTEGRIRANI SPORTSKI PROGRAM – 10 satni program, voditeljice: voditeljice Danijela Ristov, Nina Berecka

SPECIFIČNOSTI VRTIĆA:

1. ORGANIZACIJA METODIČKE PRAKSE STUDENATA
U jednoj odgojnoj skupini ostvaruje se Metodika glazbene kulture za studente Odsjeka za predškolski odgoj Filozofskog fakulteta u Splitu. U suradnji s profesoricom metodike studente vode odgojiteljice Jasminka Marušić i Marijana Krstić

FOTOGALERIJA