Financijski izvještaji

Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu
Bilješke uz godišnji financijski izvještaj 2022.g.

Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2021. godinu
Godišnji financijski izvještaj
Bilješke uz godišnji financijski izvještaj

Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu

Godišnji financijski izvještaj
Bilješke uz godišnji financijski izvještaj

Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu

Godišnji financijski izvještaj
Bilješke uz godišnji financijski izvještaj

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

Referentna stranica
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
Bilanca
Izvještaj o obvezama

Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu

Referentna stranica
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
Bilanca
Izvještaj o obvezama

Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu

Referentna stranica
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
Bilanca
Izvještaj o obvezama

Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu

Više

Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu

Više o tome