Logoped

Logoped je stručni suradnik, član stručnog tima vrtića koji brine o djeci s teškoćama govorno-jezične komunikacije.Najveći dio radnog vremena provodi u neposrednom radu s djecom koju roditelji dovode u naš centralni objekt na log. vježbe sukladno dogovorenom rasporedu.

Najčešći poremećaji zbog kojih se roditelji javljaju su teškoće izgovora glasova,zaostajanje u govorno-jezičnom razvoju,posebne jezične teškoće kao predznaci teškoća čitanja i pisanja, poremećaji tečnosti ,poremećaji glasa, zatim por. govora i jezika kod djece sniženog sniženih kognitivnih sposobnosti ili djece s poremećajima pažnje i hiperaktivnošću i dr.

Jednom godišnje obavlja se logopedska trijaža u skupini temeljem koje roditelji dobiju poticaj za kontakt s logopedom. Istovremeno ,otvorena je mogućnost samoinicijativnog dolaska roditelja u savjetovalište tijekom cijele ped. godine .Tom prigodom roditelj može dobiti informacije o tijeku razvoja govora , o gov.jez.statusu njegovog djeteta, o mogućnostima ulaska u terapijsku skupinu, o radu i poticajima kod kuće, o odlasku na druge specijalističke preglede(psiholog, audiolog, otorinolaringolog,neurolog..) Savjetovalište je od iznimne važnosti u ovom krajnje neprimjerenom normativu gdje jedan logoped radi na 19 vrtića sa 73 odgojne skupine.

Pored neposrednog individualnog rada s djecom logoped radi i u stručnom timuna ostvarivanju širih ciljeva i zadataka predškolske ustanove.Jednako tako radi i na promicanju djelatnosti kroz održavanje predavanja, radionica , sudjeluje u radu stručnih skupova te se stručno usavršava,vodi dokumentaciju o radu, djeluje u Hrvatskom logopedskom društvu-podružnici Split.

Podrška i savjeti logopeda

Savjeti i upute roditeljima predškolaca

Tijek razvoja govora i jezika

Predavanje za roditelje