Edukacijski rehabilitator

Stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskog profila rade na prepoznavanju, ublažavanju i otklanjanju teškoća djece. Utvrđuju specifične potrebe djece s teškoćama i o njima informiraju odgojitelje, ostale suradnike i roditelje. Stvaraju uvjete za uključivanje djece u posebne i redovite programe dječjeg vrtića. U suradnji s odgojiteljima, stručnim timom (i roditeljima) utvrđuju najprimjerenije metode rada za svako pojedino dijete te ih primjenjuju u svome radu. Surađuju sa zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi te drugim čimbenicima u prevenciji razvojnih poremećaja u djece. Prate, proučavaju i provjeravaju u praksi znanstvene i teorijske spoznaje s područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti. Unapređuju vlastiti rad i cjelokupan proces uključivanja djece s teškoćama u zajednicu.

Rad edukacijskog rehabilitatora u vrtiću u odnosu na:

Dijete

 • Praćenje razvoja djece i procjena individualnih razvojnih potreba djece u svim skupinama
 • Pravovremeno prepoznavanje teškoća u razvoju
 • Otklanjanje ili ublažavanje teškoća u razvoju edukacijsko-rehabilitacijskim pristupom u neposrednom radu s djecom u grupi i individualnom radu
 • Roditelja

 • U savjetodavnom radu s roditeljima pruža podršku u osvještavanju djetetov ih razvojnih potreba te u njihovom prihvaćanju.
 • Procjenjuje primjerene metode i postupke poticanja djeteta te pruža podršku u primjeni u obiteljskom okruženju.
 • Odgojitelja

 • Zajednička izrada individualiziranog odgojno obrazovnog programa .
 • Davanje smjernica za praćenje djeteta, evaluaciju zadanih ciljeva u individualizirano programu te pružanje primjerene podršku za rad u skupini .
 • Održava edukacije i radionice odgojiteljima te na taj način proširuje njihova znanja o strategijama i metodama rada s djecom s razvojnim teškoćama te u njihovoj primjeni u skupini.
 • Ostali poslovi

 • Surađuje s ostalim članovima stručnog tima .
 • Stručno se usavršava, proučava i provjerava u praksi znanstvene i teorijske spoznaje s područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti.
 • Surađuje sa zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi te drugim čimbenicima u prevenciji razvojnih poremećaja u djece.
 • Poticanje razvoja fine motorike i grafomotorike

  Aktivnosti za poticanje razvoja fine motorike i grafomotorike