O vrtiću

DV Radost- Split predškolska je ustanova koja obuhvaća 20 objekata-vrtića sa 74 odgojne skupine redovitih
programa. Odgojno-obrazovni proces kreiramo u duhu humanističko razvojne koncepcije i u skladu s Programskim usmjerenjem.
Sukladno Nacionalnom kurikulumu koji pretpostavlja stvaranje uvjeta za cjeloviti razvoj djeteta , poštujući pri tom razvojne
mogućnosti svakog djeteta. Suština našeg nastojanja temelji se na prepoznavanju i uvažavanju prava i potreba u odnosu na
dijete, roditelja i odgojitelja.

 NAŠA MISIJA:  Misija Dječjeg vrtića Radost je odgojno – obrazovni proces temeljiti na uvažavanju individualnih
razlika, potreba, sposobnosti i interesa svakog pojedinca u poticajnom okruženju.Usmjereni smo na poštivanje dječjih prava
i razvoj osobnih potencijala, te svojim djelovanjem pružamo podršku obitelji, pridonosimo razvoju roditeljskih kompetencija
i razvoju društvene zajednice.

 NAŠA VIZIJA:   Razvijanje mreže socijalne podrške u organizaciji koja uči.

  OBJEKT ADRESA TELEFON
1. BUBAMARA HERCEGOVAČKA 42 506 – 735
2. CVRČAK SV. LIBERANA 12, MEJAŠI 374 – 133
3. ISKRICA VRH VISOKE 2 476 –274
4. LATICA VITEZOVIĆEVA 5 568 – 699
5. MARGARITELA ŠINE, MALI PUT 34 324 – 640
6. MORSKI KONJIĆ SLATINE,  PUT PORTA 9 891 – 139
7. NEŠPULICA KUPREŠKA  14 367 – 258
8. NEVICA MOSTARSKA 21 506 – 441
9. PETAR PAN MARINA GETALDIĆA 30A 465 – 153
10. PINOKIO ŠEGEDINOVA 18 374 – 210
11. PLUTON PETRAVIĆEVA 19 507 – 836
12. POPAJ BENKOVAČKA 2 502 – 499
501 – 050 jaslice
13. SMOKVICA KAMEN, SV. MIHOVILA 50 325 – 469
14. SREĆICA HERCEGOVAČKA 22 541 – 170
506 – 653 fax
15. ŠARENI SVIJET VRLIČKA 34 508 – 172
16. TRATINČICA ŽRNOVNICA, KREŠIMIROVA 46 472 – 369
17. TREŠNJICA KOREŠNICA, ANTE STARČEVIĆA 27 328 – 110
18. VESELI PATULJCI KUPREŠKA 90 368 – 660
19. VIŠNJICA SRINJINE, DIOKLECIJANOV PUT 40 874 – 218
20. MASLINA GRABOVA 9a/9b 272 – 663

 

Program prevencije

Na temelju članka 21. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Upravno vijeće Dječjeg vrtića Radost Split, Hercegovačka
22 u Splitu, na svojoj 10.sjednici održanoj 30.studenog 2007.g., donijelo je: PROGRAM PREVENCIJE U CILJU POVEĆANJA SIGURNOSTI
DJECE U DJEČJEM VRTIĆU RADOST – SPLIT.  

CILJEVI PROGRAMA:

  1. Osigurati maksimalnu sigurnost djece tijekom boravka u vrtiću putem:
  • stvaranja uvjeta za sigurnost djece ( materijalno-organizacijski procesi rada i educiranost odgojiteljica );
  • pravovremeno reagiranje svih djelatnika na situacije koje su opasne za sigurnost djece;
  • prevenciju mogućih opasnih situacija putem informiranja i razvijanja svijesti kod roditelja, djelatnika vrtića i djece
    o ponašanjima kojima spriječavamo ugrožavanje sigurnosti djece ;
  • otkrivanje mogućih izvora opasnosti i osiguravanje zajedničkog djelovanja u cilju njihovog uklanjanja.
  1. Senzibilizirati cjelokupnu javnost ( roditelje, gradske kotare, Službu za prosvjetu i tehničku kulturu Grada Splita ) za postojeće probleme i mogućnosti njihovog rješavanja.