Cijene boravka

Cijene redovitih programa po trajanju:

10 satni jaslični program 10-satni vrtićki program 8-satni vrtićki program 6-satni vrtićki program (jutarnji) 5-satni vrtićki program (poslijepodnevni)
82,29 € (620 kn) 79,63 € (600 kn) 67,69 € (510 kn) 46,45 € (350 kn) 43,80 € (330 kn)

 

Cijene posebnih i alternativnih programa:

NAZIV PROGRAMA TRAJANJE PODRUŽNICA UKUPNA CIJENA
1. DRAMSKO-SCENSKI PROGRAM 10-satni POPAJ 106,18 € (800 kn)
2. LUTKARSKI PROGRAM 10-satni SREĆICA 106,18 € (800 kn)
3. LIKOVNI PROGRAM 10-satni SREĆICA 106,18 € (800 kn)
4. LIKOVNI PROGRAM 6-satni POPAJ 59,73 € (450 kn)
6. SPORTSKI PROGRAM 10-satni LATICA 99,54 € (750 kn)
7. SPORTSKI PROGRAM 10-satni PETAR PAN 99,54 € (750 kn)
8. SPORTSKI PROGRAM 6-satni PETAR PAN 66,36 € (500 kn)
9. SPORTSKI PROGRAM 5-satni PETAR PAN 63,71 € (480 kn)
10. ENGLESKI JEZIK 5-satni BUBAMARA 50,44 (380 kn)
11. ENGLESKI JEZIK 6-satni SMOKVICA 53,09 € (400 kn)
12. ENGLESKI JEZIK 6-satni VESELI PATULJCI 53,09 € (400 kn)
13. MONTESSORI PROGRAM 10-satni ŠARENI SVIJET 99,54 € (750 kn)

 

Program javnih potreba – Program predškole – u trajanju od 3 sata, je besplatan.