Cijene boravka

Cijene redovitih programa po trajanju:

10 satni jaslični program 10-satni vrtićki program 8-satni vrtićki program 6-satni vrtićki program (jutarnji) 5-satni vrtićki program (poslijepodnevni)
495,00 480,00 410,00 250,00 230,00

 

Cijene posebnih i alternativnih programa:

NAZIV PROGRAMA TRAJANJE PODRUŽNICA UKUPNA CIJENA
1. DRAMSKO-SCENSKI PROGRAM 10-satni POPAJ 680,00
2. LUTKARSKI PROGRAM 10-satni SREĆICA 680,00
3. LIKOVNI PROGRAM 10-satni SREĆICA 680,00
4. LIKOVNI PROGRAM 6-satni POPAJ 350,00
6. SPORTSKI PROGRAM 10-satni LATICA 630,00
7. SPORTSKI PROGRAM 10-satni PETAR PAN 630,00
8. SPORTSKI PROGRAM 6-satni PETAR PAN 400,00
9. SPORTSKI PROGRAM 5-satni PETAR PAN 380,00
10. ENGLESKI JEZIK 5-satni BUBAMARA 280,00
11. ENGLESKI JEZIK 6-satni SMOKVICA 300,00
12. ENGLESKI JEZIK 6-satni VESELI PATULJCI 300,00
13. MONTESSORI PROGRAM 10-satni ŠARENI SVIJET 630,00

 

Program javnih potreba – Program predškole – u trajanju od 3 sata, je besplatan.