Vježbaonica

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske donijelo je rješenje o imenovanju dječjeg vrtića Radost u Splitu vježbaonicom Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu u sklopu izvedbe dva  kolegija sveučilišnog preddiplomskog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje i jednog kolegija sveučilišnog diplomskog studija Pedagogije. Status vježbaonice dodijeljen je za kolegije:

 1. Glazba u ranom i predškolskom odgoju 2 – organizira se u 2 odgojne skupine u PO Latica te u 1 odgojnoj skupini u PO Pinokio:
  • u 10-satnom vrtićkom redovitom programu ;
   mentorica: Marijana Krstić (PO Latica)
  • u 10-satnom vrtićkom posebnom programu – DRAMSKO-SCENSKI PROGRAM ;
   mentorica: Gordana Mijaljica (PO Latica)
  • u 6-satnom vrtićkom posebnom programu – PREVENTIVNI PROGRAM;
   mentorica : Rossana Bosnić (PO Pinokio)
 2. Likovni izraz u ranom i predškolskom odgoju 2 – organizira se u 2 odgojne skupine PO Popaj:
  • u 10-satnom vrtićkom redovitom programu ;
   mentorice : Ela Radić i Ankica Mitrović
  • u 10-satnom vrtićkom posebnom programu – DRAMSKO-SCENSKI PROGRAM ;
   mentorice : Tatjana Kljenak i Gordana Krasnić
 3. Uvod u metodiku jezično-umjetničkog područja – organizira se u odgojnoj skupini PO Veseli

      patuljci:

 • u 10-satnom vrtićkom redovitom programu ;
  mentorice : Mila Cvrlje i Ljubica Kostić

 

Zadaće vježbaonice su:

 • razvijanje humanog odnosa studenata prema djetetu , njegovim potrebama i interesima ;
 • razvijanje afiniteta i profesionalnog odnosa studenata prema odgojno-obrazovnoj djelatnosti ;
 • upoznavanje s organizacijom rada dječjeg vrtića te zadaćama stručnih djelatnika dječjeg vrtića ;
 • uključivanje studenata u oblike odgojno obrazovnog rada prema predviđenom planu i programu Filozofskog fakulteta koji se mogu ostvarivati u vježbaonici ;
 • osposobljavanje studenata za praktičnu primjenu stručno-metodičkih, pedagoško-psiholoških znanja u neposrednom odgojno-obrazovnom radu ;
 • pomoć visokog učilišta u organizaciji, pripremi i izvođenju praktičnog osposobljavanja studenata te pripremi i praćenju rezultata studenata u dječjem vrtiću ;
 • suradnja s visokim učilištem na izradi godišnjeg plana oglednih i praktičnih aktivnosti te drugih oblika rada.

Oblici rada koji se ostvaruju u vježbaonici su:

 • hospitiranje studenata ;
 • uzorni rad mentora ;
 • pojedinačni neposredan rad studenata s djecom ;
 • analiza provedenog rada.

Svaki student uz pomoć mentora priprema jednu odgojno-obrazovnu aktivnost i izvodi je u nazočnosti nastavnika metodike, mentora i studenata.

Nakon realizacije svakog od oblika rada sa studentima u vježbaonici provodi se analiza i stručna rasprava u kojoj sudjeluju nastavnik metodike, mentor i student.