PO VIŠNJICA

PO VIŠNJICA

Adresa: Dioklecijanov put 40, Srinjine
Broj telefona: 021/874 218
Odgovorna odgojiteljica: Tanja Brničević

Objekt Višnjica ima 2 odgojne skupine:

  • 1 skupina 8 – satnog vrtićkog programa

Odgojiteljice: Adriana Barić i Tanja Brničević

  • 1 skupina 5-satnog vrtićkog programa

Odgojiteljica: Krunoslava Naranča

FOTOGALERIJA