PO POPAJ

PO POPAJ

Adresa: Benkovačka 20
Broj telefona: 021/502 – 499 ; 021/ 501 – 050 jaslice
Odgovorna odgojiteljica: Jadranka Jerčić

Objekt Popaj ima 10 odgojnih skupina:

  • 2 skupine 10- satnog jasličnog programa

Odgojiteljice : Ana Cibilić i Marija Agić

Jadranka Vukas i Ivana Kovačić

  • 5 skupina 10-satnog vrtićkog programa

Odgojiteljice: Ljiljana Buljan i Anđelka Tomić

Vesna Ivančić i  Vesna Madunić

Ankica Mitrović i Ela Radić

Snježana Duka i Tajana Perković

Gordana Krasnić i Tatjana Kljenjak

  • 2 skupine 6- satnog vrtićkog programa

Odgojiteljice : Jadranka Jerčić

Maja Plazibat

  • 1 skupina 5-satnog vrtićkog programa

Odgojiteljica: Helena Ivančić

POSEBNI PROGRAMI

1. EKOLOŠKI PROGRAM, 10-satni, voditeljice: Ljiljana Bujan, odgojiteljica –mentorica i Anđelka Tomić, odgojiteljica -mentorica
2. PROGRAM KATOLIČKOG VJERSKOG ODGOJA – 10-satni, voditeljice: Ljiljana Buljan, odgojiteljica –mentorica i odgojiteljica u vjeri Anđelka Tomić, odgojiteljica–mentorica
3. LIKOVNI PROGRAM – 5 satni ,voditeljica:Maja Plazibat, odgojiteljica
4. DRAMSKO SCENSKI PROGRAM, 10-satni, voditeljice: Gordana Krasnić odgojiteljica-mentor, Tatjana Kljenak odgojiteljica-savjetnica

SPECIFIČNOSTI VRTIĆA:

1. ORGANIZACIJA METODIČKE PRAKSE STUDENATA
U dvije odgojne skupine DV Popaj, , ostvaruje se Metodika likovne kulture za studente predškolskog odgoja Filozofskog fakulteta u Splitu. U suradnji s profesoricom metodike studente vode odgojiteljice: Tatjana Kljenak, Gordana Krasnić, Ela Radić i Ankica Mitrović.

2. PROJEKTI
“ Akcijsko istraživanje razvoja i komunikacije govora djece rane dobi “ – četverogodišnji europski projekt ( 2012 – 2015 ). U suradnji s prof. Hicelom Ivon s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu , u realizaciju projekta su se uključile odgojiteljce djece jaslične dobi : Jadranka Kordić i Ivana Kovačić. Voditeljice tima su : Gordana Krasnić i Tatjana Kljenak, odgojiteljice-savjetnice.

3. ORGANIZACIJA PROGRAMA PREDŠKOLE
Organizirana je jedna odgojna skupina Programa predškole. Program se provodi svakodnevno u trajanju od 3 sata, a vodi je odgojitelj Dubravko Vukovac.

FOTOGALERIJA