PO PETAR PAN

PO PETAR PAN

Adresa: Marina Getaldića 30 A
Broj telefona: 021/465153
Odgovorna odgojiteljica: Marija Skelin

Objekt Petar Pan ima 7 odgojnih skupina:

  • 1 skupinu 10-satnog jasličkog programa

Odgojiteljice :  Alda Britvić i Nada Vuković

  • 4 skupine 10-satnog vrtićkog programa

Odgojiteljice :  Jadranka Kovačević i Marija Skelin

Jadranka Jakovčić i Vinka Vasilj Petković

Aida Bubalo i Marica Trutanić

Tonka MAtković i Marija Torlak

  • 1 skupinu 6-satnog jutarnjeg programa

Odgojiteljica . Branka Ereš

  • 1 skupinu 5-satnog poslijepodnevnog programa

Odgojiteljica :  Adela Cecić Sule

POSEBNI PROGRAM

1. SPORTSKI PROGRAM – 6-satni program, voditeljica : Branka Ereš
2. SPORTSKI PROGRAM – 10 satni program, voditeljice: Marija Torlak, odgojiteljica mentorica i Tonka Matković

 

Specifičnosti vrtića:

– Realizacija programa radionica za roditelje Rastimo zajedno (Unicef)
– Realizacija CAP programa (prevencija nasilja nad djecom)
– Sportska dvorana u sklopu vrtića

FOTOGALERIJA