PO NEVICA

PO NEVICA

Adresa: Mostarska 21
Broj telefona: 021/ 506 441
Odgovorna odgojiteljica: Nikolina Barać

Objekt Nevica ima 2 odgojne skupine:

Objekt Nevica ima 2 odgojne skupine 10- satnog vrtićkog programa

Odgojiteljice: Marija Babić i Linda Jukić

Nikolina Barać i Marijana Perić

FOTOGALERIJA