PO NEŠPULICA

PO NEŠPULICA

Adresa: Kupreška 14
Broj telefona: 021/367258
Odgovorna odgojiteljica: Nataša Munivrana

Objekt Nešpulica ima 1 odgojnu skupinu:

  • 1 skupinu 10 – satnog vrtićkog programa

Odgojiteljice : Nataša Munivrana i Dijana Vujić

Specifičnosti vrtića:

– Realizacija CAP programa (prevencija nasilja nad djecom)

FOTOGALERIJA