PO BUBAMARA

PO BUBAMARA

Adresa: Hercegovačka 42
Broj telefona: 021/506735
Odgovorna odgojiteljica: Radmila Grga

Objekt Bubamara ima 4 odgojne skupine:

  • 1 skupina 6–satnog vrtićkog jutarnjeg programa

Odgojiteljica: Jadranka Matković

  • 1 skupina 6- satnog vrtićkog jutarnjeg programa – WALDORFSKI program

Odgojiteljica: Radmila Grga, odgojitelj mentor

  • 2 skupine 5- satnog vrtićkog poslijepodnevnog programa

Odgojiteljice : Ljiljana Zanze, Ana Štrbac

Posebni program:

1. ENGLESKI PROGRAM
5-satni, voditeljica: Ana Štrbac, odgojiteljica

Alternativni program :

1. WALDORFSKI program , 6-satni, voditeljica: Radmila Grga , odgojitelj mentor

Specifičnosti vrtića :

1. Vjerski odgoj (program katoličkog odgoja u vjeri), voditeljica: Ljiljana Zanze, odgojitelj

FOTOGALERIJA