Pravo na pristup informacijama

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

  1. Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
  2. Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija
  3. Odluka o imenovanju službenika
  4. Zahtjev za pristup informacijama
  5. Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.godinu

 

Dječji vrtić Radost Split omogućio je pravo na pristup informacijama, temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N.172/03,77/11i 38/11).