Natječaji

Posao

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07 i 94/13), radni odnos u dječjem vrtiću zasniva se ugovorom o radu na temelju natječaja, koji raspisuje Upravno vijeće, ako su ispunjeni uvjeti propisani ovim zakonom i propisima donesenim temeljem ovog zakona.

14. studeni 2017.

NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na slijedeće radno mjesto ODGOJITELJ/ICA

12. listopad 2017.

NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa ODGOJITELJI

28. rujan.2017

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA

28. rujan.2017

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme PSIHOLOG/INJA

26. rujan.2017

NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na slijedeće radno mjesto

06. rujan.2017

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme – DEFEKTOLOG/INJA-LOGOPED/INJA

04. rujan.2017

NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na slijedeće radno mjesto – DEFEKTOLOG/INJA-LOGOPED/INJA

31. kolovoz.2017

NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na slijedeće radno mjesto – ODGOJITELJ/ICA

3. kolovoz.2017

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme DEFEKTOLOG/INJA – LOGOPED/INJA na određeno vrijeme OD 01.09.2017.-01.09.2018. s punim radnim vremenom (40 sati tjedno)

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu DOMAR/ICA- LOŽAČ/ICA na puno radno vrijeme (40 sati tjedno) na neodređeno vrijeme

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radnom mjestu KUHAR/ICA-1 s punim radnim vremenom (40 sati tjedno) na neodređeno vrijeme

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJ /ICA na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom(40 sati tjedno)

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za slijedeće radno mjesto SPREMAČ /ICA na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom (40 sati tjedno)

5. travanj.2017

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA, određeno vrijeme

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto TAJNIK/ICA, na neodređeno

28. ožujka.2017

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ADMINISTRATOR/ICA , na neodređeno i određeno vrijeme

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto KUHAR/ICA-1, na određeno vrijeme

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA, na određeno

21.veljače.2017

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA, na neodređeno vrijeme

2.veljače.2017

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za 1 radno mjesto SPREMAČ/ICA, na određeno vrijeme