Natječaji

Posao

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07 i 94/13), radni odnos u dječjem vrtiću zasniva se ugovorom o radu na temelju natječaja, koji raspisuje Upravno vijeće, ako su ispunjeni uvjeti propisani ovim zakonom i propisima donesenim temeljem ovog zakona.

29. siječanj 2018.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj/ica Dječjeg vrtića Radost ,Split

29. siječanj 2018.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj/ica Dječjeg vrtića Radost ,Split

29. siječanj 2018.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto spemačice Dječjeg vrtića Radost ,Split

29. siječanj 2018.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto kuhara/ice Dječjeg vrtića Radost ,Split

29. siječanj 2018.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto administratora/ice Dječjeg vrtića Radost ,Split

24. siječanj 2018.

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Radost ,Split

14. studeni 2017.

NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na slijedeće radno mjesto ODGOJITELJ/ICA

12. listopad 2017.

NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa ODGOJITELJI

28. rujan.2017

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA

28. rujan.2017

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme PSIHOLOG/INJA

26. rujan.2017

NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na slijedeće radno mjesto

06. rujan.2017

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme – DEFEKTOLOG/INJA-LOGOPED/INJA

04. rujan.2017

NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na slijedeće radno mjesto – DEFEKTOLOG/INJA-LOGOPED/INJA

31. kolovoz.2017

NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na slijedeće radno mjesto – ODGOJITELJ/ICA

3. kolovoz.2017

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme DEFEKTOLOG/INJA – LOGOPED/INJA na određeno vrijeme OD 01.09.2017.-01.09.2018. s punim radnim vremenom (40 sati tjedno)

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu DOMAR/ICA- LOŽAČ/ICA na puno radno vrijeme (40 sati tjedno) na neodređeno vrijeme

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radnom mjestu KUHAR/ICA-1 s punim radnim vremenom (40 sati tjedno) na neodređeno vrijeme

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJ /ICA na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom(40 sati tjedno)

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za slijedeće radno mjesto SPREMAČ /ICA na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom (40 sati tjedno)

5. travanj.2017

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA, određeno vrijeme

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto TAJNIK/ICA, na neodređeno

28. ožujka.2017

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ADMINISTRATOR/ICA , na neodređeno i određeno vrijeme

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto KUHAR/ICA-1, na određeno vrijeme

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA, na određeno

21.veljače.2017

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA, na neodređeno vrijeme

2.veljače.2017

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za 1 radno mjesto SPREMAČ/ICA, na određeno vrijeme