Natječaji

Posao

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07 i 94/13), radni odnos u dječjem vrtiću zasniva se ugovorom o radu na temelju natječaja, koji raspisuje Upravno vijeće, ako su ispunjeni uvjeti propisani ovim zakonom i propisima donesenim temeljem ovog zakona.

18.travnja 2019.
NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu ODGOJITELJ /ICA

16.travnja 2019.
NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu ODGOJITELJ /ICA

2.travnja 2019.
NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu ODGOJITELJ /ICA

2.travnja 2019.
NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu ADMINISTRATOR/ICA

12. ožujka 2019.
NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu KUHAR/ICA

12. ožujka 2019.
NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu ODGOJITELJ/ICA

12. ožujka 2019.
NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu ODGOJITELJ/ICA

12. ožujka 2019.
NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu PRALJA

12. ožujka 2019.
NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu SPREMAČ/ICA

27. veljače 2019.
NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom

26. veljače 2019.
NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu ADMINISTRATOR

26. veljače 2019.
NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu LOGOPED/INJA

26. veljače 2019.
NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme ODGOJITELJ/ICA (na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom)

26. veljače 2019.
NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA (na određeno vrijeme s punim radnim vremenom)

26. veljače 2019.
NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu SPREMAČICA

25. siječnja 2019.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme – LOGOPED/ICA

28. prosinca 2018.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJ /ICA

28. prosinca 2018.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme LOGOPED/ICA

16. studeni 2018.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJ /ICA

16. studeni 2018.

NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa naradno mjesto ODGOJITELJ/ICA

16. studeni 2018.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto SPREMAČ/ICA

16. studeni 2018.

NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radno mjesto PEDAGOG/INJA

16. studeni 2018.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme LOGOPED/ICA

16. studeni 2018.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJ /ICA

31. listopad 2018.

NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa SURADNIK U ADMINISTRATIVNIM I FINANCIJSKIM POSLOVIMA – 1 (jedan/na) izvršitelj/ica

31. listopad 2018.

NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na slijedeće radno mjesto ODGOJITELJ/ICA – 4 (četiri) izvršitelja/ice

16. listopad 2018.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radnom mjestu KUHAR/ICA – 1(jedan/na) izvršitelj/ica

02. listopad 2018.

NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na slijedeće radno mjesto ODGOJITELJ/ICA – 6 (šest) izvršitelja/ica

27. rujna 2018.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na radnom mjestu projektni koordinator/ica

27. rujna 2018.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na radnom mjestu kuhari/ica

04. rujna 2018.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom

20. kolovoza 2018.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom

20. kolovoza 2018.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj/ica na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom

20. kolovoza 2018.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto kuhar/ica na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom

20. kolovoza 2018.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto koordinator/ica projekta

20. kolovoza 2018.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa  za radno mjesto logoped/ica na određeno vrijeme 

27. srpanj 2018.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za slijedeće radno mjesto 1. SPREMAČ/ICA – jedan/na izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno) Dječjeg vrtića Radost ,Split

27. srpanj 2018.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto 1.ODGOJITELJ /ICA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom(40 sati tjedno) Dječjeg vrtića Radost ,Split

27. srpanj 2018.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radnom mjestu KUHAR/ICA-1(jedan/na) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom (40 sati tjedno) Dječjeg vrtića Radost ,Split

27. srpanj 2018.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na radnom mjestu ADMINISTRATOR/ICA – 1 (jedan/jedna) izvršitelj/ica na puno radno vrijeme (40 sati tjedno) na određeno vrijeme do 31.12.2018. Dječjeg vrtića Radost ,Split

08. srpanj 2018.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1. PSIHOLOG/INJA – jedan/na izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom (40 sati tjedno) Dječjeg vrtića Radost ,Split

08. srpanj 2018.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mijesto ODGOJITELJ/ICA – 1 (jedan/na) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom (40 sati tjedno) Dječjeg vrtića Radost ,Split

26. lipanj 2018.

NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 1. ODGOJITELJICA -2(dva dvije) izvršiteljaice Dječjeg vrtića Radost ,Split

08. lipanj 2018.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj/ica – 1 (jedan/na) izvršitelj/ica Dječjeg vrtića Radost ,Split

26. travnja 2018.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj/ica – 1 (jedan/na) izvršitelj/ica Dječjeg vrtića Radost ,Split

26. travnja 2018.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj/ica – 2 (dva/dvije) izvršitelja/ice Dječjeg vrtića Radost ,Split

02. ožujka 2018.

NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto pedagoga/inje Dječjeg vrtića Radost ,Split

20. veljače 2018.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto defektolog/inja – logoped/inja Dječjeg vrtića Radost ,Split

20. veljače 2018.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj/ica Dječjeg vrtića Radost ,Split

29. siječanj 2018.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj/ica Dječjeg vrtića Radost ,Split

29. siječanj 2018.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj/ica Dječjeg vrtića Radost ,Split

29. siječanj 2018.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto spemačice Dječjeg vrtića Radost ,Split

29. siječanj 2018.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto kuhara/ice Dječjeg vrtića Radost ,Split

29. siječanj 2018.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto administratora/ice Dječjeg vrtića Radost ,Split

24. siječanj 2018.

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Radost ,Split

14. studeni 2017.

NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na slijedeće radno mjesto ODGOJITELJ/ICA

12. listopad 2017.

NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa ODGOJITELJI

28. rujan.2017

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA

28. rujan.2017

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme PSIHOLOG/INJA

26. rujan.2017

NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na slijedeće radno mjesto

06. rujan.2017

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme – DEFEKTOLOG/INJA-LOGOPED/INJA

04. rujan.2017

NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na slijedeće radno mjesto – DEFEKTOLOG/INJA-LOGOPED/INJA

31. kolovoz.2017

NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na slijedeće radno mjesto – ODGOJITELJ/ICA

3. kolovoz.2017

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme DEFEKTOLOG/INJA – LOGOPED/INJA na određeno vrijeme OD 01.09.2017.-01.09.2018. s punim radnim vremenom (40 sati tjedno)

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu DOMAR/ICA- LOŽAČ/ICA na puno radno vrijeme (40 sati tjedno) na neodređeno vrijeme

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radnom mjestu KUHAR/ICA-1 s punim radnim vremenom (40 sati tjedno) na neodređeno vrijeme

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJ /ICA na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom(40 sati tjedno)

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za slijedeće radno mjesto SPREMAČ /ICA na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom (40 sati tjedno)

5. travanj.2017

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA, određeno vrijeme

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto TAJNIK/ICA, na neodređeno

28. ožujka.2017

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ADMINISTRATOR/ICA , na neodređeno i određeno vrijeme

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto KUHAR/ICA-1, na određeno vrijeme

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA, na određeno

21.veljače.2017

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA, na neodređeno vrijeme

2.veljače.2017

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za 1 radno mjesto SPREMAČ/ICA, na određeno vrijeme