Financijski izvještaji

Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu

Referentna stranica
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
Bilanca
Izvještaj o obvezama

Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu

Više

Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu

Više o tome