Obavijest za roditelje, prevencija Covid-19

Poštovani roditelji/skrbnici,
nastavno na Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID -19 vezano za rad predškolskih ustanova Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, izdane dana 24.08.2020.g.

Nadalje se provode sljedeće mjere:

• Roditelj/skrbnik ne dolaze u pratnji djeteta ako ima simptome zarazne bolesti
(povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i
okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako
imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19,

• ne dovodi dijete u ustanovu ukoliko:
– ima simptome zarazne bolesti ( povišena tjelesna temperatura, kašalj,
poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev,
povraćanje)
– ima izrečenu mjeru samoizolacije
– imaju saznanja da je zaraženo s COVID-19.

 

– Dijete dolazi u pratnji jednog roditelja/skrbnika
– Roditelj ili druga osoba u pratnji dovodi dijete do garderobe pred prostorijom u kojoj dijete boravi
– Roditelj ili druga osoba u pratnji djeteta ulazi u vrtić na način da održava razmak od
najmanje 1,5 m po mogućnosti 2 m u odnosu na druge osobe, dezinficira ruke, dezinficira
poplate na dezbarijeri na ulazu te izbjegava zadržavanje i grupiranje u ustanovi
– Roditelj ili druga osoba u pratnji obavezno nosi masku

 

– Roditelji/ skrbnici su dužni izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u ustanovu
Vrijednost izmjerene temperature upisati u bilježnicu koju donosi sa sobom u ustanovu i
koju odgojitelj svakodnevno provjerava.
U slučaju povišene tjelesne temperature i drugih znakova zaraznih bolesti ne dovoditi dijete
već o tome obavijesti odgojitelja.
Ako dijete razvije simptome bolesti tijekom boravka u ustanovi, odgojitelj odmah
obavještava roditelja koji u najkraćem roku moraju doći po dijete.
Do dolaska roditelja dijete boravi u prostoru za izolaciju.

Posebne napomene za roditelje novoupisane djece

Duže zadržavanje roditelja (oko 15 minuta) moguće je samo kod prilagodbe djece na novu sredinu (upisani u jaslice/vrtić).
Svaki roditelj koji boravi u skupini treba se potpisati u bilježnicu evidencije neovlaštenih osoba.
Odgojitelji će do 1. rujna kontaktirati roditelje novoupisane djece radi dogovora vremenu dolaska djeteta u jaslice / vrtić.

Ostavi komentar