DV Pinokio

DV PINOKIO ima 7 odgojnih skupina sa 183 upisano dijete.
U odgojno-obrazovnom radu s djecom sudjeluje 12 odgojiteljica.

Programi :

 • 1 skupina 10-satnog JASLIČNOG programa
 • 4 skupine 10-satnog VRTIĆNOG programa
 • 1 skupina 6-satnog VRTIĆNOG programa
 • 1 skupina 5-satnog VRTIĆNOG poslijepodnevnog programa

Radno vrijeme :

 • 10-satni jaslični i vrtićni program od 6,00 do 16,30 sati
 • 6-satni vrtićni program od 7,00 do 13,00 sati
 • 5-satni poslijepodnevni program od 13,30 do 18,30 sati.

U ovom vrtiću smještena je treća CENTRALNA KUHINJA koja opslužuje 8 prigradskih vrtića i kuha obroke za 427 djece.

Dječji vrtić PINOKIO je mjesto odgoja za životne vrijednosti, gdje djeca uživaju, uče i štite svoja prava i odgovornosti, humanizacijom dječjeg vrtića. Tako je dijete subjekt kao aktivan član zajednice. Djelotvoran odgoj moralnih vrijednosti za nenasilje podrazumjeva kod djece osjećaj da ih se uvažava i poštuje, te pomaže u postizanju uspjeha. Važno je poticati suradničko učenje, učenje otkrivanjem, istraživanjem, eksperimentiranjem, rješavanjem problema. Igra u tome ima centralno mjesto.

PINOKIO je novootvoreni vrtić, od 18.siječnja 2010. godine. Smješten je u prizemlju novoizgrađene stambene zgrade na Dragovodama, kotar Mejaši.

SURADNJA S RODITELJIMA:
U smislu učinkovitog uključivanja i gradnje partnerskih odnosa, važna nam je pretpostavka uspješnog djelovanja. Roditelje ćemo informirati i educirati za harmonično djelovanje svih odgojnih čimbenika,provodeći kroz:

 • predavanja za roditelje (zajedničke, grupne)
 • radionice (edukativne, radno-kreativne)
 • individualne razgovore
 • priređivanje informativnih, edukativnih pisanih materijala
 • nazočnost i sudjelovanje roditelja u aktivnostima s djecom
 • volontiranje, pomaganje (akcije), doniranje
 • stvaranje grupa podrške
 • lobiranje i zastupanje dječjih prava i interesa u užoj i široj zajednici.

Odgajateljice putem timskog rada planiraju zajedničke aktivnosti, izvode i elaboriraju odgojno - obrazovni program. Kroz dvosmjernu komunikaciju zajedno razvijamo odgovornost i suodgovornost, za stvaranje situacija učenja, u kojima djetetu pružamo mogućnost razvijanja osobnosti i sposobnosti.

VRIJEDNOSTI koje njegujemo i koje ćemo poticati su: ISKRENOST, PRAVEDNOST, ODGOVORNOST, PRIVRŽENOST, LJUBAV, PRIJATELJSTVO , MIROLJUBIVOST, SUOSJEĆANJE, POMAGANJE, UVAŽAVANJE, TOLERANCIJA, NENASILJE, SURADNJA i DOSLJEDNOST. Svaku ovu vrijednost stavljamo u relaciju, odnos ili kontekst prema: ŽIVOTU, SEBI, OBITELJI, LJUDIMA, PRIRODI, VRTIĆU, BLAGDANIMA, GRADU, TRADICIJI I OBIČAJIMA i DRŽAVI.

EDUKACIJE ZA PODIZANJE RAZINE STRUČNOSTI ODGAJATELJA:
Permanentno stručno usavršavanje nam je potrebno da pokrećemo, proširujemo i poboljšavamo postojeće spoznaje i sposobnosti, te da učimo i one koje trebamo. Intenzivnim radom na sebi ovladavamo vještinama kvalitetne komunikacije te usvajanjem novih vještina jačamo osobne snage za unošenje promjena za rad s djecom i uspostavljanja partnerstva s roditeljima i lokalnom zajednicom. Tijekom godina educirali smo se edukacijama u DV RADOST:

 • „KORAK PO KORAK“ (SVE RADIONICE I SEMINARI)
 • „IZGRADNJA VODITELJA“
 • „GLAZBOM I POKRETOM DO CJELOVITE LIČNOSTI“
 • „ODGOJ U VJERI“
 • „DJEČJI CRTEŽ“ TEMATSKA RADIONICA
 • početak edukacije STRUČNO RAZVOJNOG CENTRA (SRC-a) za „ SIGURNOSNO - ZAŠTITNI I PREVENTIVNI PROGRAM“ DV CVRČAK – SOLIN
 • završena edukacija za primjenu CAP (Child Assault Prevention) programa

Stručno usavršavanje je neprekidno,nastavlja se prema potrebama i mogućnostima.

PODRUČJE ODGOJA ZA LJUDSKA PRAVA provodi se kroz POSEBNI PREVENTIVNI PROGRAM ODGOJEM ZA NENASILJE, na TRI RAZINE, koje se proširuju i nadopunjuju:

 • CJELOKUPNO OZRAČJE u kojem dijete živi u obitelji i u vrtiću
 • SVAKODNEVNE ŽIVOTNE SITUACIJE, rituali
 • PLANSKI STVORENE SITUACIJE (na razini vrtića i izvan njega, projekti, integrirani dani posvećenoj određenoj vrijednosti/temi - ljubav, empatija, solidarnost, pomoć hendikepiranim i potrebnima)

Djetetova iskustva reflektiraju se na individualnoj i grupnoj razini, na razini zajednice, te na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

PODRUČJE ODGOJA ZA NENASILJE UVJETUJE SE KROZ PET VRIJEDNOSTI:

 • ISTINA
 • LJUBAV
 • MIR
 • ISPRAVNO DJELOVANJE
 • NENASILJE

Vrtić na taj način, u interesu stvaranja poticajnih uvjeta rada, zadovoljava sve higijensko - tehničke principe.

Foto galerija

 

Kontakt

Dječji vrtić "Pinokio"

Šegedinova 18, 21000 Split
tel: 021 / 374 210 - za vrtić
tel: 021 / 278 485 - za vrtić
tel: 021 / 278 484 - za jaslice
tel: 021 / 278 483 - za centralnu kuhinju
Odgovorna odgojiteljica:
Branka Milaković